забавни задачи

Задачите, които ще намерите тук са по теми, както в учебника по физика. Към всяка тема има по две качествени задачи.

7 клас                         

 • Наелектризирайте гребен, като се решите по продължително време. Поднесете вече наелектризираният гребен към тънка струя вода. Водата ще се отклони. На къде и защо?
 • При пресяване на брашно, първите прашинки падат отвесно надолу, а всяка следваща се отклонява леко в страни, образувайки пирамида. Обяснете защо.
 • Стъклото провежда ли електричния ток?
 • Защо релсите на електрифицираните железопътни линии се съединяват с въже от дебели медни проводници, заварени към краищата на двете релси?
 • При измерване големината на тока ученик по погрешка включил волтметър вместо амперметър в една лампа. Какво ще стане при нажежаване на жичката на лампата?
 • При измерването на напрежението на светеща електрическа лампа, ученик по погрешка включил амперметър вместо волтметър. Обяснете какво е станало с тока във веригата.
 • Разполагате с четири резистора. Колко различни вериги може да направите, всяка от които е с различно еквивалентно съпротивление.
 • Три съпротивления са свързани последователно. Как може с помощта на допълнителни проводници да свържем тези съпротивления успоредно, без да прекъсваме веригата?
 • Защо електрическите лампи най-често „изгарят” в момента  на включване на тока и много рядко в момента на прекъсването му?
 • Ако жичка на електрическа лампа има дефект (изтъняване на жичката) , на това място тя се нагорещява по-силно, отколкото в останалата част. Защо?
 • Какво ще стане, ако извадим от водата спиралата на електронагревателя и оставим за известно време да тече ток в нея?
 • Как трябва да се свържат намотките на два нагревателя, потопени в стъкленица с вода, за да заври водата по-бързо?
 • Един ученик затегнал здраво краищата на реотана на електрическия котлон и след това омотал около тези места медна жица, а друг ученик се ограничил само с просто съединяване на краищата на спиралата към щифтовете. Спиралата на кой котлон ще прегори по-лесно в мястото на съединяването?
 • В една електрическа верига са включени котлон и ампеметър. Ще се изменят ли показанията на  ампеметъра, ако духаме върху нагорещения котлон студен въздух?
 • Шнура на настолна лампа, захранвана с постоянен ток, поднасяме към магнитна стрелка. Ще окаже ли магнитното поле на тока действие върху стрелката?
 • Как  да построим силен електромагнит при условие токът в него да бъде сравнително слаб.
 • Как да се направи електромагнит, подемната сила в него да се регулира?
 • На кое място на Земята магнитната стрелка сочи с двата си края юг?
 • Как можем да получим от една и съща пръчка сянка с различна дължина?
 • Кое е по-голямо – облака или плътната му сянка?
 • Как с помощта на две плоски огледала можем да видим своя профил и своя тил?
 • Защо Слънцето и Луната изглеждат сплеснати, когато се намират на хоризонта?
 • Кога се наблюдават миражи?
 • Какъв е ъгъла на пречупване при пълно вътрешно отражение?
 • Защо зеницата изглежда черна?
 • Защо нечистия сняг се топи по-бързо от чистия?
 • Може ли да видим небесната дъга, ако се намираме в единият й край?
 • В коя част на небето може да се появи дъга сутрин?
 • В летен слънчев ден асфалтовото шосе изглежда блестящо, ако го гледаме отдалеч. Защо?
 • Може ли в плоско огледало с неголям размер да видим пълен образ на голяма сграда?
 • В окото на събеседника си можем да видим своя образ в прав и умален вид. Как възниква този образ?
 • Може ли с изпъкнало огледало да се получи сходящ сноп лъчи?
 • Как ще се промени фокусното разстояние на лещата, ако се повиши температурата й?
 • Защо в тънкостенните чаши с вода лъжичката изглежда увеличена?
 • Защо не е лесно да се вдене конец в игла, ако се гледа с едно око?
 • Може ли да се построи фотографски апарат без обектив?
 • Защо през деня звездите могат да се видят с телескоп?
 • Как ще се промени периода на люлеене на махало с желязно топче, ако под него се постави магнит?
 • Човек носи кофа с вода. След като направи около 10 крачки, водата започва да се разплисква. Защо?
 • Защо при изстрел от оръжие се чува звук?
 • Ако прекараме пръст по влажно стъкло се чува звук. Защо?
 • Може ли да се получи ехо в стената?
 • В зала, пълна с публика, звукът се чува по-слабо. Обяснете защо.
 • Как се обяснява звуковият „мираж” – явление, при което ни се струва, че звукът идва от недействителен източник?
 • Като долита случайно до прозореца, прилепът често попада върху гравите на хората. Защо?

8 клас

 •     Върху масичка в купето на движещ се вагон е поставена книга. Движи ли се книгата и спрямо какво?
 •    В какъв случай моментната и средната скорост са равни помежду си? Защо?
 •    В какъв случай моментната и средната скорост са равни помежду си? Защо?
 •    Законът за скоростта на движещо се тяло е v=5+4t. Напишете закона за пътя.
 •    Два влака се движат един слещу друг: единият ускорително на север, другият – закъснително на юг. Как са насочени ускоренията на влаковете?
 •    Тежък предмет е окачен посредством връв към въздушен балон, който равномерно се издига с някаква скорост. Как ще се движи предметът, ако се пререже връвта? Съпротивлението на въздуха да се пренебегне.
 •     Три тела са хвърлени така: първото – надолу без начална скорост, второто – надолу с начална скорост, третото – нагоре. Сравнете ускоренията на тези тела.
 •      Защо човек, стоящ в движеща лодка, трудно запазва положението си, ако лодката внезапно спре?
 •     Към товара на каютата на равномерно движещ се параход е окачена топка. Как ще се измени положението на топката, ако параходът завие в страни.
 •      В разказите на Е. Распе „Приключенията на барон Мюнхаузен” има такова място: „Стоях до огромното оръдие…и когато от него излетя снарядът, аз скочих върху него и бързо се понесох напред…Край мене премина насрещен снаряд…Аз се прехвърлих върху него и, като че ли нищо не е било, полетях обратно.”Защо такова пътешествие върху снаряд не е възможно?
 •       Защо натоварен автомобил по каменист път се движи по-плавно, отколкото същият автомобил без товар?
 •     От висока урва е по-безопасно да се скочи върху рохкав пясъчен насип, отколкото върху твърда почва.  Защо?
 •     В каква посока ще се премества тялото, дърпано от орела, рака и щуката, от едноименната басня?
 •      Защо автомобилът се задвижва трудно от мястото си, когато улицата е заледена?
 •     Обяснете с принципите на механиката как се изхвърля пясък с лопата.
 •    На скоростните автомобили се поставят двигатели със значително по-голяма мощност от обикновените. Защо?
 •      Кога една сила, действаща на тяло, не върши работа при преместване на тялото?
 •         Защо след разтръскване на непълна кофа с картофи най-едрите от тях се оказват най-отгоре?
 •       Човек е блъснал вагонетка, която започнала да се движи по хоризонтален път. Извършил ли е човекът работа?
 •       Как се изменя енергията на телата при еластичните деформации?
 •      Защо е трудно да се скочи на брега от лека лодка, а такъв скок се осъществява лесно от параход?Защо човек не може да стане от стол, ако не наклони тялото си напред?      Как може да определите теглото на вашия улов, като знаете теглото на вашата въдица? Обосновете отговора си.
 •    Начертайте схема на наведена равнина, с която се печели сила 3 пъти.
 • В какви видове равновесие може да бъде кълбо, поставено върху хоризонтална равнина, ако едната половина на кълбото е дървена, а другата – оловна?
 • Обяснете защо, когато се борите, стоите с широко разтворени крака?
 • Разполагате с кибритена клечка. Чупите я на две, след това получените парчета още на две и т. н. Всяко следващо чупене става все по-трудно. Защо?
 • Какъв вид прост механизъм е тирбушонът?
 • Защо ножицата реже по-лесно, когато платът е по-близо до оста й?
 • Защо водолазите, когато се спускат на голяма дълбочина, носят специални костюми?
 • Как може да си направите фонтан вкъщи?
 • Защо, когато се изкачвате в планината ушите ви заглъхват?
 • Как може да си направите поилка за птици, само с шише и чиния?
 • Към краищата на равностранен лост са окачени две еднакви теглилки. Какво ще стане, ако едната теглилка потопим във вода, а другата в петрол?
 • Как подводниците излизат на повърхността?
 • Обяснете изчезването на дима във въздуха.
 • Каймакът на млякото се образува по-бързо в по-хладно помещение. Защо?
 • За какво се изразходва кинетичната енергия на движещ се вагон, при спиранито му?
 • Защо се нагрява велосипедната помпа при напомпване на въздух в гумите?
 • След силна буря водата в морето става топла. Защо?
 • Може ли на Луната да се наблюдават падащи звезди?
 • Защо при халостни изстрели цевта на оръдието се нагрява по-силно, отколкото при стрелба със снаряди?
 • Обяснете защо изотермното разширяване на газа е възможно само когато в него постъпва известно количиство топлина?
 • Понякога водата излиза от водопроводния кран бяла, сякаш е мляко. С какво се обяснява това?
 • Защо плавателният мехур на дълбоководните риби излиза през устата им, когато ги извадят от водата?
 • Защо от горещите дърва с пукот излизат искри?
 • Защо нагрятата медицинска чаша /вендуза/ „прилепва“ към тялото на човека?
 • Начертайте графиките на изотермен, изобарен и изохорен процес в pV ,pT,VT диаграма.
 • В цилиндър с бутало трябва да се сгъсти газ. Как трябва да се проведе опитът, за да бъде свиването изотермно?
 • Капка вода, когато падне на силно нагорещена плоча, започва да подскача. Защо?
 • Влияе ли вятъра на показанието на термометъра?
 • Какво служи за нагревател и какво за охладител в реактивния двигател?
 • Към кой тип двигатели трябва да се отнесе огнестрелното оръжие?

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s