уроци 5 клас

 

Дробни числа
Дробни числа (продължение)  кликни ТУК
Мерни единици (преговор)  кликни ТУК
Десетични дроби. Въвеждане
Четене и писане на десетични дроби
Някои свойства на десетичните дроби
Умножение и деление на десетичнадроб с 10, 100, 1 000, …
Сравняване на десетични дроби
Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч
Събиране на десетични дроби
Събиране на десетични дроби. Свойства на събирането
Изваждане на десетични дроби
Изваждане на десетични дроби. Задачи
Зависимости на сбора и разли­ката от компо­нен­тите им
Събиране и изважданена десетични дроби
Умножение на десетични дроби
Умножение на десетични дроби. Свойства
Деление на десетична дроб с цяло число
Деление на десетична дроб с дробно число
Зависимости на произведе­нието и част­ното от компо­нентите им
Действия с десетични дроби
Смятане с калкулатор. Приложения
Дължина на отсечка, равна на сбор и разлика на отсечки
Умножение и деление на дължинa на отсечка с есте­ст­вено число
Задачи от движение
Решаване на текстови задачи
Обобщение на темата “Десетични дроби”
Тематична проверка
Основни геометрични фигури (преговор)
Триъгълник (преговор)
Разстояние от точка до права
Височини в триъгълник
Правоъгълник (преговор)
Лице на правоъгълник (преговор)
Мерни единици за лице
Лице на правоъгълен триъгълник
Лице на триъгълник
Лице на триъгълник. Задачи
Четириъгъл­ник. Обиколка на четири­ъгълник
Лице на четириъгълник
Успоредни прави
Успоредник. Ромб
Обиколка на успоредник
Лице на успоредник
Лице на успоредник. Задачи
Трапец. Обиколка на трапец
Трапец. Видове трапеци
Лице на трапец
Лице на трапец. Задачи
Лица на геометрични фигури. Задачи
Определяне положението на точка върху квадратна мрежа
Правоъгълен паралелепипед. Куб
Правоъгълен паралелепипед. Задачи
Лице на повърхнина на правоъгъленпаралелепипед
Лице на повърхнина на правоъгъленпаралелепипед. Задачи
Практическа работа: Изработване на модел на правоъгълен паралелепипед
Обем на правоъгълен паралелепипед
Мерни единици за обем
Повърхнина и обем на правоъгъленпаралелепипед. Задачи
Задачи с практическо приложение
Обобщение на темата“Геометрични фигури и тела”
Подготовка за класна работа
Класна работа
Кратно и делител на естествено число
Прости и съставни числа
Делимост на сбор
Делимост на произведение
Признак за делимост на 2
Признак за делимост на 5
Признак за делимост на 3
Признаци за делимост. Задачи
Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа
Представяне на ес­тествени числа катопроизве­де­ние на прости множители
Намиране на общ делител (OD) и най-голям общ делител (HOD) на естествени числа чрез разлагането им на прости множители
Общо кратно и най-малко общо кратнона естествени числа
Най-малко общо кратно на естествени числа. Задачи
Обобщение на темата “Делимост”
Тест
Правилни и неправилни дроби
Смесени числа
Основно свойство на дробите.Разширяване на дроби
Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби
Сравняване на дроби
Привеждане на дробикъм общ знаменател
Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч
Превръщане на десетични дро­би в обикнове­ни и на обик­но­вени дроби в десетични
Крайна десе­тична дроб. Безкрайнадесе­­тична периодична дроб
Събиране на дроби с равни знаменатели
Събиране на дроби с различни знаменатели
Изваждане на дроби с равни знаменатели
Изваждане на дроби с различни знаменатели
Събиране и изваждане на обикновении десетични дроби
Събиране и изважда­не на дроби. Намира­не на неиз­вестно число
Пресмятане на числови изрази
Умножение на обикновени дроби
Умножение на дроби. Свойства
Деление на обикновени дроби
Деление на дроби. Задачи
Умножение и деле­ние на обикновении десетични дроби
Действия с дроби. Намиране на неизвестно число
Действия с дроби. Пресмятане на числови изрази
Част от число
Част от число. Основни задачи
Текстови задачи, които се решават чрез въвеждане на части от числото 1
Процент. Определение
Процент. Основни задачи
Процент. Основни задачи (про­дължение)
Процент. Приложения
Приложения на обикновените дроби.Лице на триъгълник и трапец
Лица на геометрични фигури
Обработка на информация,зададена с таблица
Обработка на информация, зададена с таблица
Кръгова диаграма. Хистограма
Обобщение на темата“Обикновени дроби”
Обобщение на темата “Обикновени дроби”. Задачи
Подготовка за класна работа
Класна работа

 

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s