рентгенови лъчи

Заглавие Рентгенови лъчи
Абстракт Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за   рентгеновите лъчи. Заданието се осъществява като домашна работа по физика и   астрономия. Очакваният продукт е PowerPoint (РР) презентация или реферат,   които ще представят синтезирано проучената информация и виждания на   учениците.
Увод Боли Ви зъбчето и трябва да си   направите рентгенова снимка. Преди да отидете в рентгеновия кабинет обаче,   Вие искате да научите повече за тези лъчи и да разберете дали правенето на   такава снимка на зъба Ви не е опасно за Вас.
Задача Потърсете информация за рентгеновите лъчи. Открийте как е станало тяхното откриване,   кои са източници на тези лъчи, какви са техните свойства и приложения.   Създайте PowerPoint презентация, с която да разкажете на вашите съученици за   наученото от Вас. Или изгответе реферат.
Цели
  1.   Да проучват и отсяват информация;
  2.   Да обясняват начини за получаване и   регистрация на рентгеновите лъчи;
  3.   Да създават PowerPoint презентация   или да пишат реферат.
Процес
  • Работете   в екип със съученик(ци).
  • Влезте   в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате   да отговорите на следните въпроси:
  1.   Информацията, която откривате   достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?
  2.   Кои от снимките в уеб-сайтовете,   бихте използвали за вашата презентация?
  3.   Кои от клипчетата бихте могли да   включите в презентацията за по- пълно разбиране на явлението и за   предизвикване на по- голям интерес към явлението от съучениците ти?
  • Конспектирайте   събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете   внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал
  • Създайте   Power Point презентация или напишете реферат.
Време Една седмица
Продукти PowerPoint (РР) презентация, която ще   бъде представена от всеки екип или реферат
Оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

Критерии за оценка на компютърна презентация

А)Съдържателни – темата да отговаря на съдържанието; събраната информация да е обвързана с овладяването на знания и умения по физика и астрономия; научност на поднесената информация; достъпност на поднесената информация; подбраното съдържание трябва така да бъде дозирано, че да е реално постижимо представянето му в рамките на зададеното време.

Б)Технологични – в презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията там, където съдържанието позволява това; включен е активен елемент на обучение: активна графика, анимация, смяна на слайдове с прецизиране на времето; ергономично оформление на слайдовете: четивност, качествени графични изображения, дозираност на елементите за всеки слайд; естетическо оформление на презентацията.

В)Презентиране на информацията – синхронност при представянето: съчетаване на слово, средства за невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра); обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения; управление на времето, което е предоставено; съгласуваност на участниците при презентирането – разпределение на ролите във времето за презентиране, равно участие, екипност.

Скала за оценяване на презентацията

1 т. – няма съответствие

2 т. – има малко съответствие

3 т. – има известно съответствие

4 т. – в по-голямата си част съответства

5 т. – напълно съответства

ОЦЕНКА = 2 +к . n

Легенда:

к= 4 / Nmax, където Nmax е максималният брой точи, n – брой получени точки. В случая на оценяване на Power Point презентация максималният брой точки е 65.

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/fizika%2010/EUK/UNIT5/unit7.htm

http://www.teenproblem.net/a/160-fizika/152-rentgenovi-lychi/

http://rentgen.free.bg/types.html

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s