1-9

ТЕСТ                          I

ТОК В РАЗЛИЧНИ СРЕДИ

  1. Кои са основните токови носители в газовете?

а/ йони                                               б/ електрони

в/ електрони и йони                      г/ електрони и дупки

2. Кои са токовите носители в електролити?

а/ йони                                               б/ електрони

в/ електрони и йони                      г/ електрони и дупки

3. Кой от посочените елементи трябва да се легира в силиций, за да се получи дупчеста проводимост?

а/ бор ІІІ                                              б/ арсен V

в/ фосфор V                                        г/ калай ІV

4. Йонизация на газове не се предизвиква от:

а/ рентгенови лъчи                             б/ инфрачервени лъчи

в/ нагряване на газа                            г/ ултравиолетови лъчи

5. При какви условия несамостоятелен разряд в газовете се превръща в самостоятелен?

А/ външна йонизация                          б/ електролитна дисоциация

в/ ударна йонизация                              г/ тлеещ разряд

6. Какви носители на заряди са основни в полупроводник с донорен примес?

а/ електрони                                            б/ йони

в/ дупки                                                    г/ електрони и дупки

7. Несамостоятелният газов разряд се дължи на:

а/ външен йонизатор                                б/ тлеещ разряд

в/ електролитна дисоциация                    г/ ударна йонизация

8. Как се променя проводимостта на полупроводник при нагряване?

а/ увеличава се                                           б/ намалява

в/ не се променя                                         г/ настъпва свръхпроводимост

9. Електричната енергия, която се преобразува в природна мълния за 0,001 s, е 16.108J. Определете големината на тока, ако напрежението й е 108 V.

а/ 8000 А                         б/ 16000 А               в/ 1600 А               г/ 800 А

10. Големината на тока, който протича е 0,32А. Колко електрона преминават през напречното сечение на проводника за 2 s.

                                       ТЕСТ                                                                  II

  1. Кои са токовите носители в металите?

а/ йони;   б/ електрони;   в/ електрони и йони;    г/ електр. и дупки;

2. Кои са токовите носители в полупроводниците?

а/ йони;  б/ електрони;    в/ електрони и йони;    г/ електр. и дупки;

3. Кой от посочените елементи трябва да се легира в германий, за да се получи електронна проводимост?

а/ въглерод IV;        б/ бор III              в/ галий III                г/ арсен V

4. Йонизация на газове не се предизвиква от:

а/ бяла светлина;                                    б/ химични реакции;

в/ ултравиолетови лъчи;                        г/ радиоактивни източници;

5. Несамостоятелният газов разряд се дължи на:

а/ външен йонизатор;                             б/ тлеещ разряд;

в/ електролитна дисоциация;                г/ ударна йонизация.

6. Как се променя проводимостта на полупроводниците при нагряване?

а/ проводимостта се увеличава;      б/ проводимосдтта намалява;

в/ проводимостта не се променя;    г/ настъпва свръхпроводимост

7. Кои са основните токови носители в полупроводник с акцепторен примес?

а/ електрони;          б/йони;         в/ дупки;     г/ електрони и дупки

8 Как ще се изменя съпротивлението на електролит при протичане на ток в електролитна вана, ако електродите се сближават?

а/ съпротивлението на електролита намалява;

б/ съпротивлението на електролита ще расте

в/  съпротивлението на електролита няма да се променя;

г/ съпротивлението на електролита не се подчинява на формулата за определяне на съпротивлението.

9.     Големината на тока в лампичка на джобно фенерче е I=0.48A.Колко електрона преминават през напеченото сечение на нагрятата жичка за време t = 1 s?

а/ n = 2.1019;               б/ n = 3.1018;     в/ n = 6.1019;        г/ n=2.1018

10.     „Изтеклият” електричен заряд в Земята на мълния с енергия E=12.1010 J е q=300С. Определете потенциалната разлика между Земята и облака

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s